Prokalcitonin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PCT
Rapportnamn: S-Prokalcitonin
Indikationer / kompletterande analyser:
Svår bakteriell infektion, inklusive monitorering av antibiotikaterapi. Sepsis. Septisk chock. Peritonit. Pankreatit. Multitrauma. Postoperativ monitorering efter stor kirurgi. Multipel organ dysfunktion syndrom (MODS).
Kompletterande analyser: B-Leukocyter, B-Neutrofila granulocyter, P-CRP, P-Pancreasamylas, S-Interleukin-6.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsakivator, gul propp
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Klinisk gräns
< 0,5

Normalintervall och tolkningsförslag 
 < 0,05           normalintervall
 0,05-0,25      bakterieinfektion osannolik
 0,25-0,50      lokal bakterieinfektion möjlig, sepsis osannolik
 0,5-2,0          bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig
 2-10              systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik
 > 10              allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock sannolik

Normalintervall nyfödda
 0-6 timmar         < 2
 6-12 timmar       < 8
 12-18 timmar     < 15
 18-30 timmar     < 21
 30-36 timmar     < 15 
 36-42 timmar     < 8
 42-48 timmar     < 2 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja