Proinsulin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Proinsulin
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjd nivå vid beta-cellsdysfunktion, insulinom.

Kompletterande analyser: fS-Insulin, fS-C-peptid.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
3,3-28
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej