Paratyreoideahormon, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PTH
  • PTH 1-84
  • Paratyrin
  • Parathormon
Rapportnamn: P-PTH
Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av PTH har betydelse vid hyperkalcemi av oklar genes (till exempel vid hyperparatyreoidism och malignitet), utredning av sekundär hyperparatyreoidism vid njurinsufficiens och/eller D-vitaminbrist samt vid venkateterisering för lokalisation av paratyreoideaadenom.

Kompletterande analyser: P-Calcium, S-Calciumjon, fri, S-25 D-Vitamin, P-Fosfat.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
1,6-6,0 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja