Osteokalcin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Bone Gla-protein
Rapportnamn: S-Osteokalcin
Indikationer / kompletterande analyser:
Ändrad benomsättning vid osteoporos, renal osteodystrofi, hypertyreos, primär och sekundär hyperparatyreoidism, vitamin D-brist, långvarig kortisonbehandling, Pagets sjukdom samt primära och sekundära tumörer i skelettet.

Kompletterande analyser: fP-PTH, S-25-OH-Vitamin D, S-ALP, benspecifikt, S-TSH, S-fT3 och S-CTx .
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 15 min.
Förvaras kylt i väntan på transport. Kan skickas i rumstemperatur om transporttiden understiger 5-6 timmar och prov ankommer Klinisk kemi provtagningsdagen.
Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum och skickas fryst.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 46
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej