Osmolalitet, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Minirintest
 • Desmopressintest
 • Vasopressintest
Rapportnamn: U-Osmolalitet
Indikationer / kompletterande analyser:
 1. Utredning av njurarnas förmåga att koncentrera urinen (se Tilläggsinformation).
 2. Som del i utredningen av syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH) (se Tilläggsinformation).
 3. Som del i monitoreringen av vissa intensivvårdspatienter.

Förberedelse inför provtagning, tolkning av resultat och referensintervall beror på indikationen.

Tilläggsinformation

Urinosmolaliteten uppvisar normalt mycket stor variation beroende på aktuellt vätskeintag och diures. Beroende på frågeställning gäller vid:

 1. Utredning av njurarnas förmåga att koncentrera urinen:
  För att kunna uppskatta njurarnas maximala koncentrationsförmåga måste patienten utsättas för ett törstprov under 10 timmar, detta innebär att ingen vätska eller föda får intas. Som ett alternativ eller komplement till törstprov kan ett så kallat Desmopressintest utföras, se till exempel Läkartidningen nr 39; 2002; vol 99, sid 3851-3856.
 2. Utredning av SIADH:
  Den uppmätta urinosmolaliteten måste vid denna utredning ställas i relation till kliniska fynd, plasmaosmolaitet, natriumkoncentration i urin, aktuellt vatten- och saltintag samt koncentrationen av ADH i plasma (fP-Vasopressin), se till exempel Johannsson Gudmundur, Werner Sigrid: Endokrinologi, 2:a upplagan, sid 85-86, Liber 2008.
Metod:
Fryspunktsnedsättning
Remiss:

Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
10 mL urin i centrifugrör.

Gäller frågeställningen njurarnas koncentrationsförmåga skall provtagningen föregås av 10 timmars vätskekarens (detta innebär att patienten inte får äta eller dricka).
Vid övriga frågeställningar ställs inga speciella krav på intag av vätska.

Tilläggsinformation

Om frågeställningen inte framgår av remissen rekommenderas att provtagaren noterar hur många timmar som förflutit sedan senaste intag av vätska i fältet Beställningskommentar.
Förvaring / transport:
Kan skickas i rumtemperatur om provet når labbet samma dag i annat fall förvaras provet i kyl (4-8 °C). Hållbarhet 36 timmar.
Referensintervall:
Enhet: mosmol/kg

U-Osmolalitet (24h samling utan vätskerestriktion) 160-990 
U-Osmolalitet (efter 10 timmars vätskekarens) >750 
Ackreditering:

Ja