Neutrofila granulocyter, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Granulocyter, neutrofila
Rapportnamn: B-Neutrofila granulo
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi/visuell klassificering vid manuell bedömning).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5/4 mL rör). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:
Referensintervall:
Enhet: 109/L
 < 2 dagar  5,0-25,5
 2-6 dagar  1,5-15,0
 7-28 dagar  1,0-11,0
 1-4 mån  1,2-8,1
 5-12 mån  1,2-7,2
 1-2 år  1,5-8,8
 3-4 år  2,0-9,6
 5-6 år  1,5-8,9
 7-10 år  2,0-8,4
 11-17 år  2,0-8,0
 ≥ 18 år  1,6–5,9
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja