Mononukleostest, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Heterofila antikroppar
Rapportnamn: P-Mononukleostest
Akutföreskrifter:
Utförs på närvårdslaboratorier som akutprov samt inom Klinisk kemi dygnet runt.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke på infektiös mononukleos. Om snabbtestet blir negativt och misstanke på infektion kvarstår bör nytt prov tas och skickas till Klinisk mikrobiologi.
Heterofila antikroppar är vanliga vid mononukleos (EBV), men kan även förekomma vid andra tillstånd.
Metod:

Immunkemisk snabbtest för påvisande av heterofila antikroppar.

Remiss:
Elektroniskt eller på remiss Lokala närvårdsanalyser
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:

Blod hållbart 2 dygn kylt. Serum/plasma hållbart 3 dygn kylt

Referensintervall:

Svarsrutin:
0 = Heterofila antikroppar ej påvisade
1 = Heterofila antikroppar påvisade

Ackreditering:

​Nej