Mononukleostest, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Heterofila antikroppar
Rapportnamn: P-Mononukleostest
Akutföreskrifter:
Utförs på närvårdslaboratorier som akutprov samt inom Klinisk kemi dygnet runt.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke på infektiös mononukleos. Om snabbtestet blir negativt och misstanke på infektion kvarstår bör nytt prov tas och skickas till Klinisk mikrobiologi.
Heterofila antikroppar är vanliga vid mononukleos (EBV), men kan även förekomma vid andra tillstånd.
Metod:

Immunkemisk snabbtest för påvisande av heterofila antikroppar.

Remiss:
Klinisk kemi
Närvård
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur eller kylt.
Referensintervall:

Svarsrutin:
0 = Heterofila antikroppar ej påvisade
1 = Heterofila antikroppar påvisade