Magnesium, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Magnesium
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
0,70-0,95
Felkällor: Hemolys > 1 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja