Lupusantikoagulans, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Lupusantikoagulans
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av venös och arteriell tromboembolism, upprepade spontanaborter och förlängd P-APT-tid.

Fosfolipidantikroppar kan påvisas i vissa fall vid tromboembolism, men kan även förekomma vid autoimmuna sjukdomar och vid infektioner. Positiv lupusantikoagulans måste alltid kontrolleras med nytt prov efter 12 veckor. Antikoagulationsbehandling med K-vitaminantagonist (ex. Waran) och sannolikt även med LMWH och nya orala antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) påverkar analysresultatet så att falskt positiva resultat förekommer. Waran bör ha varit utsatt två veckor före provtagningen. Om Waran ej kan utsättas, mix test kan hjälpa för att undvika falsk positiva värden. DOAK stop tabletter blokerar effekten av alla DOAK och  möjliggöra korrekt anayls. Därför bör ev. behandlig stå tydligt på remissen.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
 
Info om behandling med Waran alt. DOAK (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) ska TYDLIGT skrivas på remissen.
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transport till Klinisk kemi inom 30 minuter.

För provtagning inom Stockholmsregionen, se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningscentralen Nya Karolinska, Eugeniavägen 3 (D3:55) entréplanet
Karolinska, Solna: Strålbyggnaden, Akademiska stråket 13 (G4:04)
Karolinska Solna: Barnprovtagning Nya Karolinska, Eugeniavägen 23 (C3:25)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, Hälsovägen 13 (C1:52) entréplanet.
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen, Mörbygårdsvägen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen, Lasarettsgatan 4-6, ingång via huvudentré
Södersjukhuset: Provtagningscentral, Sjukhusbacken 10, ingång via huvudentré, gå mot hiss K, L och R, plan 0
Södertälje Sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, ingång via huvudentré

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 30 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
  • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör. Rören fryses omedelbart i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.