Lupusantikoagulans, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Lupusantikoagulans
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av venös och arteriell tromboembolism, upprepade spontanaborter och förlängd P-APT-tid.

Fosfolipidantikroppar kan påvisas i vissa fall vid tromboembolism, men kan även förekomma vid autoimmuna sjukdomar och vid infektioner. Positiv lupusantikoagulans måste alltid kontrolleras med nytt prov efter 12 veckor. Antikoagulationsbehandling med
K-vitaminantagonist (ex. Waran) och sannolikt även med LMWH samt nya orala antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) påverkar analysresultatet så att falskt positiva resultat förekommer. Waran bör ha varit utsatt två veckor före provtagningen. Om Waran ej kan utsättas, kan Lupus-mix test begäras för att undvika falsk positiva värden/resultat. Vid behandling med Pradaxa, Xarelto eller Eliquis kan DOAK stop test begäras för att möjliggöra korrekt analys. Behandling måste tydligt framgå av/på remissen.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
 
Information om behandling med Waran alt. DOAK (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) ska TYDLIGT skrivas på remissen.
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transport till Klinisk kemi inom 1 timme.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 1 timme efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
  • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter. Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör. Rören fryses omedelbart i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej