Lupusantikoagulans, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Lupusantikoagulans
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av venös och arteriell tromboembolism, upprepade spontanaborter och förlängd P-APT-tid.

Fosfolipidantikroppar kan påvisas i vissa fall vid tromboembolism, men kan även förekomma vid autoimmuna sjukdomar och vid infektioner. Antikoagulationsbehandling med K-vitaminantagonist (ex. Waran) och sannolikt även med LMWH och nya orala antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) påverkar analysresultatet så att falskt positiva resultat förekommer. Waran bör ha varit utsatt två veckor före provtagningen.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transport till Klinisk kemi inom 30 minuter.

För provtagning inom Stockholmsregionen, se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningsenheten, huvudentrén (A6:00)
Karolinska, Solna: Radiumhemmet, entréplanet (P3:00)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, C1 76
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen
Södersjukhuset: Kliniskt kemiska laboratoriet
Södertälje Sjukhus, Kliniskt kemiska laboratoriet

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 30 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
  • Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör. Rören fryses omedelbart i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM

Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar: