Leukocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, B-
  • Lkc
Rapportnamn: B-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet. .
Förvaring / transport:
Leukocyter är hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyla.
För fullständig blodstatus, se Blodstatus.
Referensintervall:
Enhet: 109/L
 < 2 dagar  9,0-30,0
 2-6 dagar  5,0-25,0
 7-28 dagar  5,0-20,0
 1-3 mån  6,0-18,0
 4 mån-3 år  6,0-16,0
 4-6 år  5,0-15,0
 7-17 år  5,0-13,0
 ≥ 18 år  3,5-8,8
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja