Leukocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, B-
  • Lkc
Rapportnamn: B-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: 109/L
 < 2 dagar  9,0-30,0
 2-6 dagar  5,0-25,0
 7-28 dagar  5,0-20,0
 1-3 mån  6,0-18,0
 4 mån-3 år  6,0-16,0
 4-6 år  5,0-15,0
 7-17 år  5,0-13,0
 ≥ 18 år  3,5-8,8
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja