Leukocyter, partikelkoncentration, Ledvätska-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, Ledv-
  • Leukocyter, poly/mono, Ledv-
Rapportnamn: Ledv-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Beställs elektroniskt (eller konsultremiss)

 Ledv-Leukocyter inkluderar: Ledv-Lkc, mono och Ledv-Lkc, poly.

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp.

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Förvaras och transporteras i rumstemperatur till Klinisk kemi inom 3 timmar.
Referensintervall:

Enhet: 109/L
< 0,20

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.