Laktatdehydrogenas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: LD
Rapportnamn: P-LD
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän eller Närvård

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
< 6 mån  < 21,0 
6 mån - 3 år  < 10,0
4-17 år  < 6,2 
18-70 år < 3,5 
≥ 71 år  < 4,3 

Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja