Laktatdehydrogenas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: LD
Rapportnamn: P-LD
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikrokat/L
​​0-<6 månader​≤10,0
6 månader-12 år​≤5,3
​13-17 år​≤4,5
​18-70 år​≤3,5
​≥71 år​≤4,3

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefelt P, Hilsted L et. al.; Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - mergin of studies from Denmark and Sweden; Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation; 2018; DOI 10.1080/00365513.2018.1474493
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja