Laktat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Laktat
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp
Vänd röret direkt efter provtagning 8-10 gånger.

Förvaring / transport:

Ocentrifugerat prov transporteras till laboratoriet inom 8 timmar efter provtagning.
Prov som ej når laboratoriet inom 8 timmar ska centrifugeras och plasma omgående överföras till ett rör utan tillsats.
Förvara avhälld plasma i kyl i väntan på transport. Plasma kan förvaras i kyl upp till 3 dygn. Vid längre förvaring fryses plasma.

Referensintervall:
Enhet: mmol/L
0,5-2,2
Felkällor: Lipemi > 1,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja