Laktat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Laktat
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Förvaring / transport:
Se generell anvisning under ”Provtagning, hantering & transport”
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
0,5-2,2
Felkällor: Lipemi > 1,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja