Kromogranin A, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Chromogranin A
  • CgA
  • KgA
Rapportnamn: fP-Kromogranin A
Indikationer / kompletterande analyser:
Neuroendokrina tumörer
Metod:
Immunkemi (ELISA)
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Prov som tas utanför Karolinska, se förvaring / transport.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus. Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
< 3,0
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 2 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.