Kristaller, Ledv-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Ca-pyrofosfat/Na-urat-kristaller
Rapportnamn: Ledv-Kristaller, LPK
Metod:
Mikroskopi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Ledv-Kristaller, LPK inkluderar: Ledv-Kristaller, Ledv-Leukocyter, Ledv-Lkc, mono, Ledv-Lkc, poly

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid. 

Minst 4 dagar skall ha förflutit efter lokalbehandling med kortison.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3 timmar​


Referensintervall:
Ledv-Kristaller  Ingen förekomst 
Ledv-Leukocyter  < 0,20 x 109/L 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid liten provmängd ledvätska analyseras i första hand kristaller och därefter leukocyter om mängden tillåter.