Kortisol, Saliv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Saliv-Kortisol
Indikationer / kompletterande analyser:
Indicerad vid frågeställningar rörande hyperkortisolism.
Vid utredning av Cushings sjukdom/-syndrom (se Provtagning tilläggsinformation).
Adrenal överproduktion av kortisol vid stress.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens 
Remiss:

Klinisk kemi
Special

OBS! En remiss och nr-etikett per rör (provtagningstillfälle).
Ange provtagningstid.

Provtagning:

Två salivprover samlas in under ett dygn, (se Tilläggsinformation).
Provtagningsrör: Salivette-rör utan tillsatts, blå kork (Sarstedt).
Kan beställas från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik
Provtagning - se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Provtagning (förslag Cushingutredning)

OBS! Ingenting i munnen (undvik mat, dryck, snus/rökning, tandborstning) 1 timme före provtagning. Vila minst 30 minuter och skölj munnen med vatten 10 minuter före provtagning.

Saliv-Kortisol tas enligt nedan som komplement till dexametasonhämningstest över natt/S-Kortisol kl 8 påföljande morgon, upprepade P-ACTH och tU-Kortisol (dygnsurin).

Proverna tas på följande tider:
- Prov 1 tas på morgonen före frukost (fastande) (ca kl. 08±30 min).
- Prov 2 tas under kvällstid (kl. 23-24)

Varje enskilt provrör skall ha en egen remiss med en egen remiss id nummer-etikett (unika nr för varje rör/remiss)
.

1. Avlägsna den blå korken från röret och ta ur bomullsrullen.
2. Samla ordentligt med saliv i munnen.
3. Ha bomullsrullen rörlig i munnen tills rullen är genomfuktad (1-2 minuter).
4. Lägg tillbaka bomullsrullen i röret.
5. Sätt på den blå korken igen.

Se patientanvisning med bilder

Var noga med att prov från tillfälle 1 placeras i avsett rör märkt för tillfälle 1 osv.

Vid frågor angående provtagning kontakta Klinisk kemi via Kundservice, telefon 08-517 719 99.

Förvaring / transport:
Kortisol är hållbart 3 dygn vid 2-8 ºC i salivetteröret. Förvaras kylt och skickas vid rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn.
Vid längre tids förvaring skickas centrifugerade prover frysta. Centrifugering sker då vid 2500 g i 10 min och insats/tuss avlägsnas före infrysning
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
kl 08±30 min  4,6-27 
kl 23-24 <4,7
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar.
Ackreditering:

​Nej