Kortikoider, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Kortison
Rapportnamn: Beställs som Pt(U)-Kortikoider och besvaras som Pt(U)-Kortisol, Pt(U)-Kortison och U-Kortisol/Kortison.
Indikationer / kompletterande analyser:
Över- eller underproduktion av kortisol såsom vid exempelvis Cushings syndrom respektive hypofys- eller binjurebarksinsufficiens.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri samt beräknat värde för kvoten U-Kortisol/Kortison
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kylt under uppsamlingsperioden.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör, koniskt, PS (polystyren). Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 1 dygn efter provtagning.
Referensintervall:

Enhet: nmol/d

Pt(U)-Kortisol
40 - 170

Pt(U)-Kortison
120 - 420

U-Kortisol/Kortison
0,20 - 0,70 (ingen enhet)

Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Urinutsöndringen av kortisol och kortison speglar plasmanivåerna av dessa steroider (i icke-proteinbunden form) under dygnet. En ökad kvot kortisol/kortison kan bero på en ökad syntes, minskad deaktivering i njuren eller ökad reaktivering i levern, fettväv etc av kortisol. En minskad kvot kan orsakas av det motsatta. Behandling med kortisol (hydrokortison) eller kortison kan resultera i en ökad respektive minskad kvot.