Koriongonadotropin, kval, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: hCG, kval, U-
Rapportnamn: U-hCG (remsa)
Indikationer / kompletterande analyser:

Fastställande av graviditet.

OBS! Använd analysen S-hCG vid misstanke om patologisk graviditet såsom extrauterin graviditet, abortus imminens, missed abortion och mola hydatidosa och vid misstanke på hCG-producerande tumör såsom chorioncarcinom,  testis och ovarialtumörer samt övriga suspekt endokrina tumörer eller diagnostisk kontroll av behandling av mola hydatidosa och hCG-producerande tumör.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Eller LNPs Remiss för lolkala närvårdsanalyser (finns endast som utskrivbar version, se Remisser).

Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör eller urinburk
Referensintervall:
Svarsrutin:
0 = Negativ (< 25 IE/L)
1 = Positiv (> 25 IE/L)
Svarsrutiner:

​Analys utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​​