Kollagen I, tvärbunden C-terminal telopeptid fragment (Beta-CTx), S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Ctx
  • beta-Cross Laps
  • C-terminal telopeptid av typ I kollagen
Rapportnamn: S-CTx
Indikationer / kompletterande analyser:
Biokemisk markör i serum för benresorption. Bestämning av S-CTx kan vara av värde såväl vid diagnostik som vid uppföljning av behandling av benmetabola sjukdomar som t.ex. osteoporos.
Kompletterande analyter: U-NTx, U-DPD, S-Osteokalcin, benspecifikt S-ALP, m.fl.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras kylt i väntan på transport. Kan skickas i rumstemperatur om transporttiden understiger 5-6 timmar och prov ankommer Klinisk kemi provtagningsdagen.
Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum och skickas fryst.
Referensintervall:
Enhet: ng/L

Kvinnor:
Premenopaus  < 640 
Postmenopaus  < 1040
Män:
< 730
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.