Kolinesteras, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kolinesteras
Indikationer / kompletterande analyser:
Används vid misstanke om förgiftning med organiska fosforföreningar (ex. insekticider). För identifiering av patienter med sänkt tolerans av muskelrelaxerande läkemedel inför narkos samt vid utredning av förlängd apnétid efter narkos. Används även för test av leverfunktionen.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Konsultremiss.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L

Kvinnor:
< 16 år  88-215 
16-39 år  72-187 
≥ 40 år  88-215

Män:
88-215
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.