Koldioxid, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Totalkolsyra
Rapportnamn: P-Koldioxid
Indikationer / kompletterande analyser:
P-Koldioxid utgör en screeninganalys där den metabola komponenten i syra-basbalansen (bikarbonatbuffringen) snabbt kan mätas. Detta är av värde hos patienter med nydebuterad/bristfälligt inställd diabetes, njursvikt, andningsinsufficiens samt vid andra kliniska tillstånd förenade med misstanke om metabol acidos. För att anpassa nivån och följa effekten av insatt behandling behöver patienten i allmänhet följas upp med bestämning av B-Blodgaser.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Blodet får ej komma i kontakt med luft vid provtagningen och proppen får ej tas av.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 2 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. 
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
Prematura  14-27 
Nyfödda (< 10 dagar)  13-22 
< 18 år  20-28 
≥ 18 år  22-28

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja