Klorid, Svett-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Svettest
Rapportnamn: Svett-Klorid
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om cystisk fibros (släktskap, kroniska luftvägsbesvär, undernäring, mekonium ilius/tunntarmsobstruktion, steatorre, leversjukdom, infertilitet).
Metod:

Coulometrisk titrering

Remiss:
Pappersremiss: Konsult
Provtagning:

Undersökningen inklusive provtagning utförs på CF-mottagningen, Karolinska Huddinge.

Analys av Svett-Klorid utförs på Klinisk kemi, Karolinska Huddinge.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Provet

  • Kylförvaras, max 1 dygn
  • Lämnas till Klinisk kemi, Karolinska Huddinge
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
< 60

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För tillförlitligt resultat krävs en svettvikt på minst 50 mg.