Kalium, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kalium
Metod:
Potentiometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Om möjligt bör kapillärprovtagning undvikas.

Ange provtagningstid

Om hyperleukocytos föreligger bör provet ej transporteras i rörpost (se Kommentar).

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma.

Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L 
​0-<0,5 år​3,4-6
​0,5-4 år​3,8-5,5
​5-17 år​3,3-4,6
≥18 år​3,5-4,4

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefelt P, Hilsted L et. al.; Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - mergin of studies from Denmark and Sweden; Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation; 2018; DOI 10.1080/00365513.2018.1474493
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Garwicz, D., Karlman, M., Öra; I (2010) Reverse pseudohyperkalemia in heparin plasma samples from a child with T cell acute lymphoblastic leukemia with hyperleukocytosis. Clinica Chemica Acta 412: 396-397 (letter).