Järn, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Järn
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid utredning av anemi, järnbrist och hemokromatos. Ger mest information tillsammans med P-Transferrin och P-Järnmättnad. Detta eftersom P-Järn varierar betydlig under dygnet och till största del speglar omsättningen av röda blodkroppar. Järnförråden anses vid avsaknad av inflammation bäst återspeglas av P-Ferritin.
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Tas som morgonprov före klockan 10.00.
Ange provtagningstid.

Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
1-3 år  8-28 
4-17 år  8-33
≥ 18 år  9-34 

Felkällor: Hemolys > 2,0 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja