25-OH-Vitamin D, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: S-25-OH-Vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av Vitamin D-status.
D-vitaminbrist vid otillräcklig solexposition eller bristande D-vitaminintag i kosten. Rakit, osteomalaci eller osteoporos. D-vitaminbrist vid fettmalabsorption, ökade förluster vid nefrotiskt syndrom, vid dialys eller ökad nedbrytning vid behandling med vissa antiepileptika. Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. Oklar hypocalcemi. Tuberkulos.
Misstänkt Vitamin D-överdos, oklar hypercalciuri eller hypercalcemi.

Kompletterande analyser: P-Calcium, P-Albumin, P-Fosfat, fP-PTH, S-ALP, benspecifikt, S-Osteokalcin, Pt(U)-Calcium.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
50 - 250
 
​< 25​nmol/L​brist
​25-49​nmol/L​ev. brist
​50-250​nmol/L​normalt
​75-125​nmol/L​ev. optimalt
​> 250​nmol/L​ev. toxiskt
 
Felkällor: Kraftig hemolys och lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja