Hydroxiprogesteron, 17-alfa-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 17-alfa-OH-Progesteron
  • 17-OH-P
Rapportnamn: S-17-OH-Progesteron
Indikationer / kompletterande analyser:

1) Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn, dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
2) Kontroll av behandling av adrenal hydroxylasdefekt.
3) Tillsammans med testosteron vid misstanke om doping med testosteronpreparat hos män.

Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet ska tas kl 09-13 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid.

Prov ska tas i tidig follikelfas på kvinnor som menstruerar.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Barn:
Före puberteten: < 6
Referensintervallet gäller ej för barn < 5 dagar.

Kvinnor:
 Follikelfas < 5 
 Lutealfas < 18 
 Postmenopaus < 5 

Män:
< 10
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja