Heparinantikroppar, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HIT
  • HIPA
  • HPF4
Rapportnamn: HPF4 ak-PaGIA, HPF4-ak IgG resp. HPF4 ak-HIPA
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om heparininducerad trombocytopeni.

Snabbtest HPF4 ak-PaGIA utföres alla dagar 07.00 - 19.00
HPF4-ak IgG och HPF4 ak-HIPA utföres därefter under kontorstid vid behov, se nedan under Kommentar.

Remiss:
Klinisk kemi Specialkoagulation, kompletterat med ifyllt formulär (4T-score) som måste bifogas. Om klinisk sannolikhet är låg (enligt 4T-score) behöver provet ej analyseras.
Provtagning:

2 st Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Rören ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid

Transporteras till Kliniks kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

För provhantering utanför Karolinska, Solna - se rubrik Förvaring/transport.

Förvaring / transport:

Prover utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 min vid 2000 x g och 15ºC under 15 min. Plasman avskiljs och blandas i ett stort plaströr. Fördelas därefter i 5 - 6 små plaströr exempelvis Ellermanrör med 1 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:

Negativ

Svarsrutiner:

Snabbtest HPF4 ak-PaGIA utföres alla dagar 07.00 - 19.00

HPF4-ak IgG och HPF4 ak-HIPA utföres därefter under kontorstid vid behov, se nedan under Kommentar.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

ID-PaGIA HPF4 erbjuds som första linjen, snabbmetod för identifiering av cirkulerande heparinantikroppar.
Trombocytopeni är vanligt förekommande hos intagna patienter och även ickepatogena HPF4 antikroppar är vanligt förekommande vid heparinbehandling.
ID-PaGIA HPF4 testar för förekomst av anti heparin/PF4 antikroppar av IgG, A eller M klass. Eftersom HIT orsakas dock nästan uteslutande av IgG HPF4 antikroppar ger IgG specifik ELISA en förbättrad specificitet.
Men även IgG antikroppar kan vara ickepatogena och därför är det viktigt att särskilja förekomst av HPF4 antikroppar från klinisk HIT som är ett allvarligt protrombotiskt tillstånd.
Algoritmen för HIT diagnos måste därför ta hänsyn till både klinisk bild och laboratoriesvar.

Enligt erfarenhet kan diagnos baseras på följande rutiner:
- Alla prover som är obedömbara med ID-PaGIA ska testas med IgG ELISA.
- HIT kan uteslutas med 98 % sannolikhet vid negativ ID-PaGIA. 
Negativ ID-PaGIA bör bekräftas med negativ IgG ELISA-test hos patienter med hög klinisk sannolikhet för HIT.
- Vid positiv ID-PaGIA/IgG ELISA bör resultatet kombineras med klinisk bild för att
säkerställa HIT-diagnos. Ett positivt resultat i ID-PaGIA/IgG ELISA -testet bör bekräftas med en funktionell metod hos patienter med intermediär klinisk sannolikhet för HIT, medan HIT diagnos kan ställas direkt (vidare utredning behövs ej) hos patienter med hög klinisk sannolikhet för HIT och positiv
ID-PaGIA/IgG ELISA.