Glukos, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Glukos
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Enzymatisk reaktion, potentiometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
FC-Mixture-rör, rosa-grå propp, 5/3 mL.
Tillsats: Na-Fluorid/EDTA-Na2 och Citrat/Citronsyrabuffert.
Stabiliserar glukosnivån omedelbart. Enbart för P-Glukos, dock ej för patientnära instrument.

OBS!
Röret måste vändas 10 gånger direkt efter provtagning. Otillräcklig blandning medför hemolys och kan i uttalade fall omöjliggöra analys. För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår i provtagningen.Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.
Ska alltjämt användas för analys av venöst P-Glukos på patientnära instrument samt för vissa andra analyser (bl.a. laktat och B-Standardbikarbonat).
Förvaring / transport:

FC-Mixture-rör, rosa-grå propp:
Glukosnivån i ocentrifugerat prov är stabil upp till 24 timmar i rumstemperatur/kyl. För längre tids förvaring centrifugeras provet snarast och plasma förs över i avhällningsrör som försluts. Plasma kan i kyl förvaras upp till 3 dygn. Vid längre förvaring fryses plasma. 

Om Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp, används:
Glukosnivån sjunker cirka 0,5 mmol/L i genomsnitt under de första timmarna innan avskiljning av plasma. Kylförvaring rekommenderas. Prov som ej når laboratoriet inom 8 timmar ska centrifugeras och plasma avskiljas omgående (optimalt inom 30 minuter efter provtagning). Plasma förvaras så som beskrivs för FC-Mixture-röret (se ovan).

Referensintervall:

Enhet: mmol/L
4,0 - 6,0 (avser fasteprov)

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja