Glukagon, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Glukagon
Indikationer / kompletterande analyser:
Alfa-cellstumörer i endokrina pankreas (glukagonom)
Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Fasteprov.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras på is till Klinisk kemi inom 30 minuter. 
Prov som tas utanför Karolinska, se Förvaring.

Förvaring / transport:
Transporteras på is till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras och fryses avhälld plasma.
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhusanslutna laboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 60
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 3 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.