Glukagon, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Glukagon
Indikationer / kompletterande analyser:
Alfa-cellstumörer i endokrina pankreas (glukagonom)
Metod:

Immunkemi (ELISA), fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Fasteprov.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras på isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. 
Prov som tas utanför Karolinska, se Förvaring.

Förvaring / transport:

OBS: Transporteras på isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Hållbarhet vid förvaring och transport, från provtagning till ankomst på analyserande. Laboratorium:

Ocentrifugerat prov:

  • Transporteras på isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Centrifugera provet i kylcentrifug och för över plasma till ett rör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
  • Frys provet direkt efter centrifugering.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhusanslutna laboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.

Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 18
Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

​Nej