Fosfat, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Fosfat, U-
Rapportnamn: Pt(U)-Fosfat
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri samt beräknat värde för dygnsmängd.
Remiss:
Klinisk kemi
Special

U-Kreatinin ingår.
U-Fosfat och U-Fosfat/Krea är elektroniskt beställningsbara.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L

Dunk och tillsats 20 mL saltsyra beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, alternativt hämtas på Klinisk kemi och KUL 24Sju . Saltsyran hälls i dunk, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.
Patientanvisning finns för dygnssamling MED tillsats. Särskild anvisning finns för barn.

Stickprov U-Fosfat alt. U-Fosfat/Krea:
10 mL (i centrifugrör) av nykastad urin.
Provet surgörs på laboratoriet i efterhand.

Förvaring / transport:
Dygnsmängd:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.
 
Stickprov U-Fosfat alt. U-Fosfat/Krea:
Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.

Referensintervall:

Enhet: mmol/d
13 - 42

Kostberoende

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja