Fibrinogen (koag), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fibrinogen (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Arteriell trombosutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Trombolysbehandling.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ange eventuell streptokinas-/heparinbehandling.
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Förslag ny text
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
  • 15 min i 2000 G och 15-20 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15-20 ºC)
  • Plasman överförs till ett ellermanrör eller motsvarande.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat prov (plasma, ej streptokinasbehandlad patient)
  • Rumstemperatur, max 8 timmar
  • Fryst vid förvaring längre än 8 timmar
​Frysta prover förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
Skicka med expresspost.
Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​
Referensintervall:
​Enhet: g/L ​
​1-6 mån​1,3-3,3
​7-12 mån​1,6-4,0
​1-5 år​1,7-3,5
​6-10 år​1,8-3,6
​11-18 år​1,8-3,3
​>18 år​2,0-4,2
​Pediatriska referensintervall är något osäkra ​.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja