Fibrinogen (koag), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fibrinogen (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Arteriell trombosutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Trombolysbehandling.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän

Ange eventuell streptokinas-/heparinbehandling.
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 min vid 3 000 x g (alt.15 min vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Plasman hållbar (ej streptokinasbehandlad patient) 8 timmar i rumstemperatur.

Vid förvaring längre än 8 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
​Enhet: g/L ​
​1-6 mån​1,3-3,3
​7-12 mån​1,6-4,0
​1-5 år​1,7-3,5
​6-10 år​1,8-3,6
​11-18 år​1,8-3,3
​>18 år​2,0-4,2
​Pediatriska referensintervall är något osäkra ​.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja