Fibrin-D-Dimer, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • D-dimer
  • Fibrin degradationsprodukt
Rapportnamn: P-Fibrin-D-Dimer
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om djup ventrombos/lungemboli respektive DIC (disseminerad intravasal koagulation) 

Se fördjupad information om de åldersanpassade beslutsgränserna.​
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi allmän
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi och KUL24Sju för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 min vid 3 000 x g (alt.15 min vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid förvaring längre än 8 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:

Enhet: mg/L FEU (FEU=Fibrinogen Equivalent Units).

Åldersanpassad beslutsgräns över 50 års ålder; <0,01 x patientens ålder. Exempel:

​Ålder (år)​Beslutsgräns 
​​<51​<0,50 
​​ 51​​<0,51
​​ ⁞   ⁞ 
​ 75​<0,75 
​ ⁞   ⁞ 
​ 98​  <0,98 

Beslutsgränsen gäller från 1 år. Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja