Faktor XIII (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor XIII
Rapportnamn: P-Faktor XIII (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
I speciella fall vid blödningsutredning.

Total hereditär brist av Faktor XIII ger svåra blödningar under neonatalperioden så som kvarstående blödning från naveln och spontan intrakraniell blödning. Låga nivåer ger förutom en viss ökad blödningsbenägenhet vid framförallt thoraxkirurgi (ex by-passoperationer) även förlångsammad sårläkning och en ökad risk för spontanabort.

Brist ger inte förlängd P-APT-tid eller ökad PK(INR).
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
< 16 år  Referensintervall saknas 
≥ 16 år  0,70-1,40 

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång var tredje vecka.