Faktor XII (koag), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor XII
Rapportnamn: P-Faktor XII (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av förlängd P-APT-tid framförallt när ingen misstanke om ökad blödningsbenägenhet finns.
Brist ger inte upphov till ökad blödningsbenägenhet. Utredning av nära släktingar kan vara av värde för att undvika fördröjningar vid eventuella operativa ingrepp. 
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation 

Analys av P-Faktor XI (koag) kan utföras på samma rör.
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningsenheten, huvudentrén (A6:00)
Karolinska, Solna: Radiumhemmet, entréplanet (P3:00)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, C1 76
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen
Södersjukhuset: Kliniskt kemiska laboratoriet
Södertälje Sjukhus, Kliniskt kemiska laboratoriet

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM
Referensintervall:
Enhet: kE/L
< 5 dagar  0,13-0,93
5-30 dagar  0,11-0,83
1-2 mån  0,17-0,81 
3-5 mån  0,25-1,09 
6-12 mån  0,39-1,15
1-10 år  0,55-1,65
11-15 år  0,34-1,37 
≥ 16 år 0,55-1,65 
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Kommentar: