Faktor V (koag), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor V
Rapportnamn: P-Faktor V (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
I speciella fall vid blödningsutredning eller utredning av förlängd P-APT-tid.
Hereditär brist av Faktor V är ovanlig. Blödningstendens finns endast vid mycket låga nivåer.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation

Analys av P-Protrombin (FII), P-Faktor VII (koag) och P-Faktor X (koag) kan utföras på samma rör.
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
< 5 dagar 0,34-1,08 
5-30 dagar 0,45-1,45 
1-2 mån  0,62-1,34
3-5 mån  0,48-1,32 
6-12 mån  0,55-1,27 
1-5 år  0,60-1,50 
6-10 år  0,63-1,16 
11-15 år 0,55-1,00 
≥ 16 år  0,60-1,50
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Ackreditering:

Ja