Erc, volymfraktion, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: EVF
Rapportnamn: B-EVF
Metod:
Impedans
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 24 timmar
  • Kyla, max 28 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Barn:
 < 2 dagar  0,45-0,59
 2-6 dagar  0,57-0,70
 7-14 dagar  0,47-0,59
 15-28 dagar  0,38-0,52
 1-12 mån  0,34-0,42
 1-10 år  0,37-0,41
 11-17 år  0,38-0,45
Kvinnor:
0,35-0,46

Män:
0,39-0,50
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja