Erc, medelvolym, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: MCV
Rapportnamn: Erc(B)-MCV
Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår i Blodstatus

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.
 
Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur eller 28 timmar i kyla.
För fullständig blodstatus, se Blodstatus. 

Referensintervall:
Enhet: fL
 < 2 dagar  104-116
 2-6 dagar  100-120
 7-21 dagar  97-110
 22-28 dagar  93-108
 1-3 mån  89-100
 4 mån-3 år  78-92
 4-15 år  78-94
 16-17 år  76-96
 ≥ 18 år  82-98
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja