MCH, Erc(B)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • MCH
  • Erc, hemoglobinmassa, B-
Rapportnamn: Erc(B)-MCH
Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår i Blodstatus

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:
Hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyla. 
För fullständig blodstatus, se Blodstatus. 
Referensintervall:
Enhet: pg
 < 2 dagar  30-40
 2-28 dagar  30-36
 1-3 mån  28-35
 4-12 mån  25-32
 1-6 år  24-30
 7-10 år  26-30
 11-17 år  27-31
 ≥ 18 år  27-33
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja