1,25-OH-vitamin D, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • 1,25-(OH)2-vitamin D
  • Vitamin D, 1,25-dihydroxi-
  • Kalcitriol
  • Dihydroxi-vitamin D, 1,25-
  • Dihydroxi-vitamin D
Rapportnamn: S-1,25-OH-vitamin D
Indikationer / kompletterande analyser:

Huvudindikation är svår njurinsufficiens med nedsatt 1alfa-hydroxylasnivå i njurarna som leder till sänkt nivå av 1,25 dihydroxy vitamin D i blodet. S-1,25-OH-vitamin D kan också vara av värde vid utredning av tillstånd med granulomatös vävnad samt vid utredning av oklara rubbningar i kalcium-, magnesium- och fosfatomsättningen.
OBS! Vid bedömning av D-vitamin-status (ex. D-vitamin-brist) skall i stället S-25-OH-Vitamin D beställas, då nivån av 25-hydroxi-vitamin D bäst speglar D-vitamin-poolen i kroppen.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 2 timmar.
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
60 - 208
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.