Dehydroepiandrosteron, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: DHEA
Rapportnamn: S-DHEA
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av sulfatasdefekt med låg kvot DHEA/DHEAS.
Förhöjd nivå vid viriliserande tillstånd med binjurebarksursprung samt vid steroidproducerande binjurebarkstumörer.
Komplement till S-DHEAS, S-Androstendion, S-Testosteron och S-SHBG.
Metod:
Immunkemi ( ELISA), fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Barn:
1-4 år  <0,9 
5-9 år 0,9-6,6

Kvinnor:
10-14 år  3,8-28 
15-19 år 6,6-32
20-29 år 7,5-36
30-39 år 7,5-26 
40-49 år 3,8-26 
50-59 år  1,9-24 
60-69 år  1,4-11 
≥ 70 år  1,4-9,4

Män:
10-14 år  1,9-8,5 
15-19 år 3,8-24 
20-29 år  5,5-35
30-39 år  5,5-35 
40-49 år  4,7-20 
50-59 år  2,8-14 
60-69 år  1,9-13 
≥ 70 år  1,4-8,5 

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej