C-reaktivt protein, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CRP, P-
Rapportnamn: P-CRP
Indikationer / kompletterande analyser:
Används vid bedömning (diagnostik och uppföljning) av inflammations- och infektionstillstånd samt vävnadsskada.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​

Eller på remiss: Lokala närvårdsvårdsanalyser

Länk till webbsida där remissen Lokala Närvårdsanalyser finns att skriva ut.​

Ingår även i P-Proteinfraktioner. 

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
< 3
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja