C-peptid, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fs-C-Peptid
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av kvarvarande insulinsekretion hos patienter med diabetes mellitus. Bedömning av mängden funktionell pankreasvävnad efter pankreatectomi, eller pankreastransplantation. Bedömning av inslag av insulinresistens. Insulinommisstanke.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:
Centrifugeras och kylförvaras inom 4 timmar. Skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
0,25-1,0
Svarsrutiner:
Analys utförs 5-7 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja