C-peptid, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fs-C-Peptid
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av kvarvarande insulinsekretion hos patienter med diabetes mellitus. Bedömning av mängden funktionell pankreasvävnad efter pankreatectomi, eller pankreastransplantation. Bedömning av inslag av insulinresistens. Insulinommisstanke.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 24 timmar
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
0,25-1,0
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja