Celler, Csv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv-Celler
Metod:
Flödescytometri/mikroskopi vid manuell granskning.
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

2 rör à 1 mL märkta i tappningsordning (ej rör 1). Provet tas alltid som de sista rören i tappordningen – se nedan.

Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
OBS! Rören får ej skickas med rörpost.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska-rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
OBS! Röret får ej skickas med rörpost.
Referensintervall:
Enhet: 106/L
​Csv-Erytrocyter​<1
​Csv-Leukocyter​0-5
​Csv-Leukocyter, poly​<1
​Csv-Leukocyter, mono​0-5

Spinalvätskans transparens och färg:
Före centrifugering  klar, ofärgad 
Efter centrifugering  klar, ofärgad 

 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Kommentar:

​På grund av hög mätosäkerhet utförs inte differentialräkning till klasserna polymorfonukleära och mononuklerära celler om  Csv-Leukocyter är <5*106/L.