Celler, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Celler
Indikationer / kompletterande analyser:

​Differentialräkning av de vita blodkropparna till de normalt förekommande cellslagen neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter, lymfocyter och monocyter samt i förekommande fall blaster och andra omogna former av vita blodkroppar. Observera att när frågeställningen gäller avvikelser i den röda blodbilden, t.ex. förekomst av schistocyter skall B-Erytrocytmorfologi beställas.

Metod:
Flödescytometri (mikroskopi/visuell klassificering vid manuell bedömning), se rubrik Kommentar.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av B-Celler utförs även B-Leukocyter, partikelkoncentration.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

 • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
 • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
 • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
 • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Tiderna gäller för fullständigt blodstatus . Vissa analyser har längre hållbarhet, se provtagningsanvisning för respektive analys.

Venöst prov

 • OBS får inte centrifugeras
 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Kylt, max 8 timmar
 • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.
 • För maskinell räkning är venöst prov hållbart 24 timmar i rumstemperatur. Om manuell räkning behövs och provet är > 8 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat.

Kapillärt prov

 • OBS får inte centrifugeras​
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Kylt, max 4 timmar
 • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.
 • För maskinell räkning är kapillärt prov hållbart 6 timmar i rumstemperatur. Om manuell räkning behövs och provet är > 4 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat
Referensintervall:
Enhet: 109/L
   Neutrofil  Lymfocyt  Monocyt  Eosinofil  Basofil
 < 2 dagar  5,0-25,5  1,5-9,0  0,5-2,5  0,0-1,0  0,0-0,1
 2-6 dagar  1,5-15,0  1,8-14,0  0,3-3,2  0,2-2,0  0,0-0,1
 7-28 dagar  1,0-11,0  2,3-12,0  0,2-2,0  0,1-1,2  0,0-0,1
 1-4 mån  1,2-8,1  3,0-12,6  0,2-1,1  0,0-0,7  0,0-0,1
 5-12 mån  1,2-7,2  3,6-12,0  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 1-2 år  1,5-8,8  3,0-11,2  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 3-4 år  2,0-9,6  2,1-9,6  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 5-6 år  1,5-8,9  1,5-8,3  0,2-0,9  0,0-0,6  0,0-0,1
 7-10 år  2,0-8,4  1,5-6,5  0,2-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
 11-17 år  2,0-8,0  1,0-5,5  0,1-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
 ≥ 18 år  1,6-5,9  1,1-3,5  0,2-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
Neutrofil = Granulocyter, neutrofila
Eosinofil = Granulocyter, eosinofila
Basofil = Granulocyter, basofila
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.  När maskinell cellräkning inte är möjlig krävs expertgranskning av utstryk och detta kan endast garanteras mellan kl 07:00 och 19:00 (DS, Huddinge, Solna och SöS) eller 07:00-16:00 (NTS och STS). Observera att separat räkning av B-Neutrofila granulocyter alltid kan utföras.

Under perioden 2021-06-25 till 2021-08-15 kan manuell granskning av B-Celler endast garanteras vardagar klockan 08:00 – 16:00 och helger klockan 08:00 – 13:00.

Observera att räkning av B-Neutrofila granulocyter även då kan utföras dygnet runt och vi rekommenderar att denna analys beställs i stället för B-Celler i de fall en fullständig differentialräkning inte är nödvändig.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

I första hand sker en maskinell bedömning. Vid patologiskt mönster eller vid tveksamhet beträffande den maskinella tolkningen, utföres manuell bedömning.