Celler, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Celler
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi/visuell klassificering vid manuell bedömning), se rubrik Kommentar.
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Vid beställning av B-Celler utförs även B-Leukocyter, partikelkoncentration.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5/4 mL rör). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.

Förvaring / transport:
Venöst prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur eller kylt. Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.
För maskinell räkning är venöst prov hållbart 24 timmar i rumstemperatur för analys av B-Celler. Om manuell räkning behövs och provet är > 8 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat. 


Kapillärt prov hållbart 4 timmar i rumstemperatur eller kylt. Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 4 timmar och bifogas. 
För maskinell räkning är kapillärt prov hållbart 6 timmar i rumstemperatur för analys av B-Celler. Om manuell räkning behövs och provet är > 4 timmar kan detta endast göras om utstryk är medskickat.
Referensintervall:
Enhet: 109/L
   Neutrofil  Lymfocyt  Monocyt  Eosinofil  Basofil
 < 2 dagar  5,0-25,5  1,5-9,0  0,5-2,5  0,0-1,0  0,0-0,1
 2-6 dagar  1,5-15,0  1,8-14,0  0,3-3,2  0,2-2,0  0,0-0,1
 7-28 dagar  1,0-11,0  2,3-12,0  0,2-2,0  0,1-1,2  0,0-0,1
 1-4 mån  1,2-8,1  3,0-12,6  0,2-1,1  0,0-0,7  0,0-0,1
 5-12 mån  1,2-7,2  3,6-12,0  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 1-2 år  1,5-8,8  3,0-11,2  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 3-4 år  2,0-9,6  2,1-9,6  0,2-1,0  0,0-0,6  0,0-0,1
 5-6 år  1,5-8,9  1,5-8,3  0,2-0,9  0,0-0,6  0,0-0,1
 7-10 år  2,0-8,4  1,5-6,5  0,2-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
 11-17 år  2,0-8,0  1,0-5,5  0,1-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
 ≥ 18 år  1,6-5,9  1,1-3,5  0,2-0,8  0,0-0,5  0,0-0,1
Neutrofil = Granulocyter, neutrofila
Eosinofil = Granulocyter, eosinofila
Basofil = Granulocyter, basofila
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.  När maskinell cellräkning inte är möjlig krävs expertgranskning av utstryk och detta kan endast garanteras mellan kl 07:00 och 19:00 (DS, Huddinge, Solna och SöS) eller 07:00-16:00 (NTS och STS). Observera att separat räkning av B-Neutrofila granulocyter alltid kan utföras

Ackreditering:
Ja
Kommentar:

I första hand sker en maskinell bedömning. Vid patologiskt mönster eller vid tveksamhet beträffande den maskinella tolkningen, utföres manuell bedömning.