Carcinoembryonalt antigen, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CEA
Rapportnamn: S-CEA
Indikationer / kompletterande analyser:
Kolorektalcancer, lungcancer och bröstcancer, pancreascancer, ventrikelcancer, och levercancer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special​
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
20-69 år: < 4,7
40-69 år: < 5,2
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja