Kalprotektin, F-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Calprotectin
Rapportnamn: F-Kalprotektin
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjda nivåer av kalprotectin talar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och ökningen är sannolikt ett mått på sjukdomsaktivitet/utbredning.

Falskt positiva resultatat kan förekomma vid alla typer av blödningar i tarmkanal, näsa och mun, menstruation, diarre, medicinering med NSAID-preparat samt troligen vid övre luftvägsinfektioner pga nedsvalt inflammatoriskt sekret.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Fecesrör eller fecesburk inklusive transporthylsa

Fyll fecesröret med avföring till hälften.
Förvaring / transport:

Provet är hållbart 3 dagar i rumstemperatur eller 6 dagar i kylskåp och kan skickas med vanlig post. Vid längre tids förvaring skickas provet fryst. Frysta prover skickas i kolsyreis.

Referensintervall:

Enhet: mg/kg
< 50

Svarsrutiner:
Analysen utförs flera gånger i veckan.
Ackreditering:

​Nej