Arteriella blodgaser, aB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som aB-Blodgaser, besvaras enligt referensvärdeslistan.
Indikationer / kompletterande analyser:
Arteriella blodgaser används för bedömning av syresättningen.
Ingår i ett fullständigt syra/bas-status.
Metod:
Potentiometri/Amperometri/CO-Oximetri
Remiss:

Beställs elektroniskt eller med remiss Klinisk kemi Allmän.

Provtagning:
Artärblod i hepariniserad blodgasspruta, 3mL. Minsta provmängd 0,7 mL.

1. Undvik att få in luft i sprutan. Ta bort kanylen från sprutan och förslut med plastproppen.
2. Knacka försiktigt på sprutan och tryck sakta upp blodet i proppen så att proppen fylls med blod och ingen luft finns kvar.
3. Blanda ordentligt genom att försiktigt rulla och vända sprutan flera gånger.
4. Märk provet.
5. Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!

Sprutor som anländer laboratoriet utan plastpropp kommer att kasseras och besvaras med kommentaren ”Ej förslutet prov”.
Referensintervall:
aB-pH (Vätejonkonc.) 7,35-7,45   
aB-pCO2(Koldioxidtension) 4,6-6,0 kPa 
aB-pO2 (Syrgastension)  > 10 kPa 
aB-BE(st) (Base Excess)  + mmol/L 
aB-St.bikarbonat  22-27  mmol/L 
aB-sO2 (Saturation)  > 95 
aB-MetHb (Oxiderat Hb)  < 1,5  %
aB-COHb (Kolmonoxid-Hb)  < 2
Rökare 4,0-9,0 
%
aB-Hb (Hemoglobin)  Se anvisning för Hemoglobin, B-  g/L
aB-Calciumjon, fri 1,02-1,31 mmol/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Följande analyser är ackrediterade: pH, pCO2, pO2 och Calciumjon, fri.
Kommentar:

Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.
Otillräcklig blandning av provet medför risk för koagelbildning i provet och därmed felaktiga analysresultat.
Luftbubblor ger falskt för höga pO2-värden samt pH-förskjutningar.