Bilirubin, konjugerat, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Bilirubin, konjugerat, neonatalt
Rapportnamn: P-Bilirubin, konj
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Ljusskyddas om provet förvaras längre tid än 8 timmar.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 30 dagar < 10 
Övriga < 4 
Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja