Bilirubin, konjugerat, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Bilirubin, konjugerat, neonatalt
Rapportnamn: P-Bilirubin, konj
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • ​Bilirubin är mycket ljuskänsligt. Ljusskydda provet om det inte förvaras i transportlåda eller i kylskåp.​
  • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 4 timmar
  • Centrifugeras inom 4 timmar
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 -25°C, max 2 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 7 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst -20 °C, vid längre än 7 dygn förvaring
För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här.​
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 30 dagar < 10 
Övriga < 4 
Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja