Apolipoprotein A1, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Apo A1
Rapportnamn: P-Apolipoprotein A1
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst plasma. 
Referensintervall:
Enhet: g/L
Kvinnor  1,08 - 2,25
Män  1,04 - 2,02 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja