Antitrombin (imm), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: AT (imm)
Rapportnamn: P-Antitrombin (imm)
Indikationer / kompletterande analyser:
Specialanalys som utförs vid utvidgad utredning av antitrombinbrist och är ett komplement till rutinmetoden för antitrombin.

Utförs endast om låg nivå av P-Antitrombin (enzFX) uppmätts.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningsenheten, huvudentrén (A6:00)
Karolinska, Solna: Radiumhemmet, entréplanet (P3:00)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, C1 76
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen
Södersjukhuset: Kliniskt kemiska laboratoriet
Södertälje Sjukhus, Kliniskt kemiska laboratoriet

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70°C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM
Referensintervall:

Enhet: kIE/L
0,8 - 1,25

Referensintervallet gäller från 6 månaders ålder

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Kommentar: